U nás sídlí

ADAMOVÁ Jarmila
ALFA HUMAN SERVICE, s.r.o.
ALFÖLDY Šárka, PhDr.
ALPING facade s.r.o.
Anglicko-česká mateřská škola YMCA
APRA-Asociace Public Relations, z.s.
Asociace neformálního vzdělávání, z.s.
BLUECAP Invest, a.s.
Canadian Medical s.r.o.
CIBULKOVÁ Ivana
CRAFTINGIT GmbH
ČECHOVÁ Dominika, M.A.
ČERNÁ Lubica, MUDr.
ČERVINKOVÁ Šárka
ČESKÁ NADACE SPORTOVNÍ REPREZENTACE
Českomoravská komoditní burza Kladno
DABRICON, s.r.o.
DELUX FUTURE s.r.o.
DUBCOVÁ Lenka
DUNAJEVSKÁ Judita, Mgr.
E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.
ENEF Europe s.r.o.
etc&etc s.r.o.
Excent s.r.o.
exprace.cz s.r.o.
FINACO PLUS s.r.o.
GÁL Jana, Mgr, M.A.
Gastro Int. Corporation s.r.o.
HemoClinic, s.r.o.
Heritage 4RealEstate s.r.o.
HOLMES EXECUTIVE SEARCH s.r.o.
HORÁK Karel, JUDr.
HYDROTECH SG, s.r.o.
Iniciativa Hlavák, z.s.

RETRiN s.r.o.
Interlingua servis s.r.o.
JOBOVÁ Hana
K-TV středisko praktického vyučování, s.r.o.
KNEBORTOVÁ Jitka
KOMÁRKOVÁ Soňa, PhDr.
KOŠŇAROVÁ Radka, Mgr.
KUBIČKA, JUDr, HAVLÍČKOVÁ, JUDr.
LABALESTRA Klára, Mgr.
Levné sklady s.r.o.
LINGUA SANDY s.r.o.
LUDVÍČEK s.r.o.
MALIMÁNKOVÁ Tereza, Mgr.
MARC spol.s.r.o.
MATĚJKA Ondřej, PhDr, Ph.D.
MATOUŠKOVÁ Kateřina
medORG, s.r.o.
MOCE TENDER s.r.o.
Nadace Archa Chantal
Nadační fond Seňorina
Národní síť Zdravých měst ČR
Neplatnyvyhazov.cz s.r.o.
NEUMANOVÁ Ester, Mgr.
ORKÁN plus, s.r.o.
Pasparta Publishing, s.r.o.
PIEŠŤANSKÁ Dana, M.A.
POLÁK Ladislav, MUDr.
Pražírna Voznice s.r.o.
PROKELOVÁ Zuzana
Psychiatrie Slaný s.r.o.
PUTNÍK Jiří, Ing. / KAPPA TOURS
QPROF s.r.o.
REGENDOVÁ Janette
Relocation Worldwide CZ s.r.o.

SAILEROVÁ Veronika, et Mgr., PhDr.
Santea centrum s.r.o.
Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s.
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
SCHNEIDEROVÁ Klára, JUDr.
Smart One s.r.o.
Smart One Services s.r.o.
Soulcare s.r.o.
Spiralis, z.s.
Sportuj s.r.o.
STEXIM LIMITED, s.r.o.
STOLARSKÁ Jalůvková Ivana, Ing.
Svaz účetních Praha, z. s.
ŠMATLÁKOVÁ Kateřina, Mgr.
ŠPICNEROVÁ Johanka
ŠTEPANOVIČ Boris, Mgr.
Terapie PLUS, s.r.o.
The Lutheran World Federation Prague, z.s.
THOMAS Lucie, M. A.
TIMO, s.r.o.
TOUTONGHI Jaroslava, Mgr.
TYŠLEROVÁ Gabriela
VANĚK Petr, JUDr.
VAŠKOVÁ Lucia, MUDr.
VEČEŘOVÁ – Procházková Alena, MUDr.
VIABIOTIC, s.r.o.
Videolektor.cz s.r.o.
Vlastní cestou z.s.
VOTAVOVÁ Dita
YMCA Praha
YMCA v ČR ústředí
YMCA Živá rodina
Živá paměť o.p.s.

Všem klientům děkujeme! 

U nás sídlí

Advokátní kancelář JUDr. Karel Horák – nabídka právních služeb

Anglicko – česká Mateřská škola YMCA je soukromá mateřská škola akreditovaná od 1.9. 2015 v rámci MŠMT ČR a zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Je to mateřská škola pro současné děti se společnou snahou tvořit s prožitkem. Školní vzdělávací program se nazývá SPOLEČNĚ S PROŽITKEM. | skolkaymca.cz

APRA (Asociace Public Relations Agentur) je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. | apra.cz

Asociace Sdružení obrany spotřebitelů je nezisková organizace poskytující bezplatné poradenství v oblasti spotřebitelských vztahů v rámci osobního, telefonického a e-mailového poradenství. | asociace-sos.cz

Mgr. Radka Coufalová – kompletní kosmetické služby, klasické masáže a lávové kameny. | kosmeticke-sluzby-praha.cz

Counseling.cz – Rozkveťte do života – konzultace a školení v oblasti osobního rozvoje, problémů ve vztazích a dalších životních trápeních. | counseling.cz

Dvacetiminutovka je vysoce účinný EMS trénink. Elektro-myo-stimulace je posilovací metoda založená na slabých a správně směrovaných elektrických impulsech, které vyvolávají stahy svalstva. Sval se stáhne 85x za sekundu a posílíte až 95% svalů. | dvacetiminutovka.cz

Mgr. Judita Dunajevská je soudní tlumočnice hebrejského jazyka. Kvalitní a rychlé vyhotovení překladů se soudním ověřením (úředně ověřených překladů) a tlumočení za vstřícné ceny. | dunayevsky.com

Ergotep – družstvo invalidů integruje do společnosti osoby se zdravotním postižením tvorbou kvalitních pracovních míst a současně realizací dlouhodobých a udržitelných obchodních projektů, nadstandardním nastavením etického kodexu a společenské odpovědnosti. | ergotep.cz

EUC Premium je nestátní zdravotnické zařízení, kde pod jednou střechou najdete široké spektrum lékařských odborností. | ucpremium.cz

Executive search Ing. Ivana Stolarská nabízí služby vyhledávání manažerů a specialistů, personální a kariérní poradenství | stolarska.cz

Gastro Int. Corporation, s.r.o. je provozovatel restaurace a tančírny La Republica, kde si na své přijde i náročný gurmán. | larepublica.cz

GATO Consulting nabízí své služby v oblasti ekonomického a personálního poradenství. | gatoconsulting.cz

HemoClinic, s.r.o. se zaměřuje na ambulantní léčbu hemoroidů a ostatních nemocí konečníku. | hemoclinic.cz

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. šíří myšlenku dobrovolnictví tak, aby bylo přístupné všem. Prostřednictvím dobrovolnictví nabízí pomoc těm, kteří to potřebují. Více o dobrovolnictví i o databázi nabídek pro dobrovolníky najdete na dobrovolnik.cz a hest.cz

INTERLINGUA SERVIS – PhDr. Miloš Soukup je překladatelskou agenturou, která zajišťuje překlady a tlumočení ve světových a dalších jazycích (včetně překladů ověřených soudním tlumočníkem). | msoukup.cz

Hana Jobová, Jitka Vaníčková. Homeopatie, Bachova terapie, tkáňové soli. 

Lingua Sandy je jazyková škola, která nabízí výuku 41 cizích jazyků. Garantuje tu nejvyšší úroveň výuky díky propracované metodice a lektorům, kteří jsou pravidelně prověřování předním českým metodikem z Karlovy Univerzity, který garantuje tu nejvyšší úroveň výuky. V nabídce jsou jazykové kurzy pro veřejnost, jazykové kurzy pro děti, výuku jazyků pro firmy a zahraniční jazykové kurzy. Mezi další služby jazykové školy patří také individuální výuka jazyků, jazykové kurzy češtiny pro cizince či pomaturitní studium jazyků, také profesionální překlady a tlumočení.| lingua-sandy.cz

Nadace Archa Chantal je zřízena za účelem zlepšení prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů. Za účelem dosažení co nejrychlejšího léčebného výsledku a také zasloužení se o zlepšení psychického stavu malých pacientů, který má vliv na jejich úspěšnou rehabilitaci. Zkvalitnění vztahu dítě – lékař – rodiče. | archa-chantal.cz

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv s mezinárodní záštitou Světové zdravotní organizace. Sdružuje více než stovku členů, kteří se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. | zdravamesta.cz

Nasloucháme. Mgr. Barbora Mrázová – Psychologická poradna nabizí individuální, párovou i rodinnou terapii, krizovou intervenci i poradenství v oblasti osobního rozvoje. | naslouchame.com

Pražírna Voznice otevřela v pasáži Paláce YMCA příjemnou kavárnu. | prazirnavoznice.cz

QPROF s.r.o. poskytuje exkluzivní a expertní služby privátního finančního a majetkového poradenství. Podrobnější informace a reference našich spojených klientů najdete na našich stránkách. | qprof.cz

SANTEA – psychoterapie, rozvoj osobnosti – je poradna, která nabízí své služby při osobních, pracovních, psychických či citových potížích – individuální a skupinová terapie, rodinná, párová terapie, sebepoznávací semináře. | seberozvijeni.cz

Smart One se zaměřuje na poskytování komplexních IT služeb. Poskytujeme zejména IT Outsourcing, správu počítačových sítí a implementaci profesionálních WiFi sítí. Jsme „Zelená firma“, což znamená, že jsme certifikováni pro sběr elektroodpadu a jeho následné předání k likvidaci. | smart1.cz

SPORTUJ s.r.o. pro své klienty nachystala propojení moderní fitness a wellness zóny pro aktivní odpočinek a relaxaci v obnoveném prostoru Sportcentra YMCA. Kromě pestrých aktivit můžete navštívit původní historický renovovaný bazén (25m, 3 dráhy), velký sál tělocvičny s klopenou běžeckou drahou na galerii, saunu, posilovnu…Více informací včetně aktuálního rozvrhu hodin pro veřejnost získáte na scymca.cz
Ve Sportcentru YMCA nabízí sportovní, relaxační, reflexní masáže, lávové kameny, bambusovou masáž, havajskou masáž Miroslav Tesařík

STUDENÁ-LABALESTRA & BOKOTEJ je advokátní a patentová kancelář specializovaná na oblast patentů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů a ochrany autorského práva a know-how. | studiolegale.cz

Lucie Úblová, M.A., psycholog a kouč nabízí psychologické poradenství, párovou terapii a koučování od odborníka s česko-americkým vzděláním. | kouc-praha.com

MUDr Alena Večeřová Procházková provozuje poradnu pro psychiatrii a psychosomatiku. Psychoterapie. Supervize.

Vlastní cestou již od roku 2002 tato nezisková organizace poskytuje lidem s handicapem služby osobní asistence, a tím jim pomáhá se zapojováním se do běžného života. | vlastnicestou.cz

YMCA Europe is an International Non-Governmental Organisation, registered under Czech Republic Law with the seat in Prague. It was funded in 1973 as the area alliance uniting all the National YMCAs in Europe as member or cooperating Movements. Currently under the YMCA Europe constituency are 34 member and 8 co-operating National YMCA Movements, operating in 40 European countries through almost 4 thousand local associations providing services to around 1.8 million beneficiaries annually. | ymcaeurope.com

A dalších více jak 70 nájemníků…

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google